Vilka vi är

Bolaget heter EyeCap AB och ägs inte av några andra bolag.

Våra webbplatsadresser är: https://www.eyecap.se och https://www.eyecap.eu

EyeCap har av integritets- och säkerhetsskäl valt att inte finnas på sociala plattformar som Facebook, Instagram, Twitter m fl.

Informationssäkerhet

EyeCap är ett säkerhetsskyddsklassat företag och hanterar såväl kommersiellt hemlig som försvarshemlig information. Personalen har utöver detta genomgått utbildning i signalskydd.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer: När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

Adresser mm: Våra fotografer är ansvariga för den information (personuppgifter) som bearbetas i samband med fotografering. Denna information kan innefatta bild på dig, ditt namn, din e-postadress, din postadress och ditt telefonnummer.

Vi använder extern lösenordsskyddad server för att lagra bilder, adresser och fakturauppgifter.

Information lagras på servern i syfte att:
• Tillhandahålla bilder för det fall att du som kund vill ha ytterligare tillgång till dem
• Publicera bilderna på vår egna hemsida och sociala medier i syfte att visa exempel på utförda jobb
• Skicka faktura via e-post
Den rättsliga grunden för bearbetningen av dina personuppgifter är det avtal vi ingått vid fototillfället eller i samband med detta.

Media: Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookies: Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Vilka vi delar dina data med

Vi delar inte dina data med någon utan att först ha inhämtat ditt godkännande.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter för fakturering sparas som längst den tid som krävs enligt Bokföringslagen.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig.
Om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas

Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kan komma att kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Tillämpning av GDPR, PUB-avtal, modellavtal mm

Vi följer branschorganisationen Svenska Fotografers Förbund riktlinjer och tillämpning av Modellavtal, Personuppgiftsbiträdesavtal och Samtyckesavtal. Dessa är framtagna och granskade av jurister med specialkompetens inom vårt verksamhetsområde.