Slutkund: Försvarets materielverk

Att skapa 3D-modeller görs idag i både speciella modelleringsprogram, Cad-program, med 3D-scanner eller utifrån stillbilder. Eftersom EyeCaps slogan är ”Image Solutions” har vi tagit fasta på det sistnämnda. Med hjälp av kameran skapar vi 3D-modeller av både stort och smått med något som kallas digital fotogrammetri. För att enkelt kunna mäta och räkna på det avbildade har vi låtit ta fram ett analysverktyg som vi kallar ”EC-Pin”. Vi kan nu till exempel ta drönaren till hjälp och flyga över något för att sedan kunna mäta upp vinklar, ytor, sträckor och volymer. Ett fantastiskt verktyg som blixtsnabbt tar fram de uppgifter du önskar utan att du ens närmat dig objektet!