Slutkund: Wiljergård/Morin

Ett lite annorlunda jobb där EyeCap tillhandahöll teknik för ljus, ljud, samt kringutrustning som monitorer, trådlösa ljud- och videoöverföringar samt alla typer av stativ och kablage. Då inspelningarna skedde på flera olika platser innebar det mycket logistik, kopplande och praktisk problemlösning. Dessutom stöttade vi produktionen med flygfoto och stabiliserade filmsekvenser. Ett kul och lärorikt uppdrag!