Ett intressant uppdrag där vi fick i uppgift att skapa en högupplöst och kartriktig bild för positionsbestämning och mätning. Flygfotot (som består av över 500 sammansatta bilder) skall ligga till grund för framtida arkeologiska undersökningar. Jämför upplösningen med den som Google Earth presterar i bakgrunden.

Detaljupplösningen på den färdiga bilden ligger under 1 cm per pixel, vilket möjliggör mycket exakta mätningar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.