Slutkund: Fastighetsägare/ansvarig för utgrävning

Inför en framtida utgrävning av en troligt järnåldersplats genomförde vi en serie drönarflygningar, för att sedan bygga ett kartriktigt flygfoto. Slutprodukten är en stillbild som skapats utifrån över 500 sammansatta bilder. Formatet är GEOTiff och möjliggör att den direkt kan öppnas av t ex Google Earth och då placerar sig i ett lager ovanpå satellitbilden. Titta noga på bilderna nedan så ser du skillnaden i detaljrikedom! Mätnoggranheten ligger runt 1 cm i bilden och utöver positionsdata så kan även höjd- och växtdata färgkodas.