Slutkund: Svensk och utländsk industri samt statliga testplatser.

När vi höghastighetsfilmar och samtidigt mäter visar det sig ofta att kunden vill jämföra mätdata synkroniserat med filmen. De möjligheter vi hittade krävde speciell hårdvara och var inte särskilt användarvänliga. Lösningen blev en egenutvecklad mediaspelare ”Omnisync” som enkelt importerar både film och mätsignaler. Programmet Omnisync kan köras utan installation och möjliggör både djupare analyser och ett enkelt sätt att visualisera mätresultat. I stort sett alla typer av digitala videofiler, från stillbildssekvenser till MP4-filer stöds, liksom data både som textfiler, Excel och ISO14999-filer från t ex krockdockor.