Slutkund: Svensk ammunitionstillverkare

Här fick vi en fråga kring utveckling av en befintlig metod att filma spårljus med fasta kameror. Önskemålet var att om möjligt placera en drönare på en bestämd plats i mörker och sedan på något sätt låta drönaren stå med öppen slutare under provskjutningen för att låta spårljuset ”rita ett streck” över bilden. EyeCap testade olika typer av autopilotprogramvara samt flera olika drönare och kameratyper. Idag använder vi vår industridrönare (MatriceM200) med en modifierad handkontroll som automatiskt triggar kameran när skottet avfyras. Drönarens position har programmerats i förväg och flygningen sker över vatten i totalt mörker. Inte helt enkelt, men med goda förberedelser är flygningarna idag rutin för oss.